ክፍት የሥራ መደብ ማስታወቂያ

 

የኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ቀጥሎ በተጠቀሱት የሥራ መደቦች ላይ አመልካቾችን አወዳድሮ በቋሚነት ለመቅጠር ይፈልጋል፤ለመወዳደር የሚፈልጉ አመልካቾች ማመልከት ይችላሉ፡፡

1.    የሥራ መደቡ መጠሪያ           ተመራማሪ

     ተፈላጊ ችሎታ                   ኤም.ኤስ.ሲ. ወይም ፒ.ኤች.ዲ. ዲግሪ በእንሰሳት ዝርያ ማሻሻያ (Animal Breeding), ወይም በተመሳሳይ የሙያ መስክ ሆኖ  የመጀመሪያ ዲግሪ የመመረቂያ ነጥብ ለሴት አመልካች 2.75 እና በላይ ለወንድ 3.00 እና በላይ መሆን አለበት፣

2.   የሥራ መደቡ መጠሪያ            ጀማሪ ተመራማሪ

ተፈላጊ ችሎታ                   ቢ.ኤስ.ሲ.ዲግሪ በግብርና ኢኮኖሚክስ (Agricultural Economics) የዲግሪ የመመረቂያ                               ነጥብ ለሴት አመልካች 2.75 እና በላይ  ለወንድ 3.00 እና በላይ መሆን አለበት፣

3.   የሥራ መደቡ መጠሪያ            ጀማሪ ተመራማሪ (ለዕቅድ ክትትልና ግምገማ)፣

ተፈላጊ ችሎታ                   ቢ.ኤስ.ሲ. ዲግሪ በግብርና ኢኮኖሚክስ (Agricultural Economics) የመመረቂያ ነጥብ                                ለሴት አመልካች 2.75 እና በላይ ለወንድ 3.00 እና በላይ መሆን አለበት፣

4.   የሥራ መደቡ መጠሪያ            ከፍተኛ የሥነ-ጽሁፍ ባለሙያ I

     ተፈላጊ ችሎታ                   በጆርናሊዝም ወይም በእንግሊዘኛ ቋንቋ ወይም በተመሳሳይ የሙያ መስክ  ቢ.ኤ.ዲግሪ እና 8 ዓመት                                         አግባብ የሆነ የሥራ ልምድ ያለው/ያላት፣

     ደረጃ                                     ፕሣ-7

     ደመወዝ                                 4461

     የምዝገባና የሥራ ቦታ                  ዋናው መሥሪያ ቤት (አዲስ አበባ)፤

 5. የሥራ መደቡ መጠሪያ                 መካከለኛ የሥነ-ጽሁፍ ባለሙያ I

       ተፈላጊ ችሎታ                         በጆርናሊዝም ወይም በእንግሊዘኛ ቋንቋ ወይም በተመሳሳይ የሙያ መስክ  ቢ.ኤ.ዲግሪ እና 5 ዓመት

                                                   አግባብ የሆነ የሥራ ልምድ ያለው/ያላት፣

    ደረጃ                                      ፕሣ-4

    ደመወዝ                                  3001

    የምዝገባና የሥራ ቦታ                   ዋናው መሥሪያ ቤት (አዲስ አበባ)፤

6. የሥራ መደቡ መጠሪያ                  ረዳት የሥነ-ጽሁፍ ባለሙያ III

                ተፈላጊ ችሎታ                           በጆርናሊዝም ወይም በእንግሊዘኛ ቋንቋ ወይም በኢንፍርሜሽን ኮሙኒኬሽን ማኔጅመነት ወይም በተመሳሳይ የሙያ መስክ  ቢ.ኤ.ዲግሪ እና 4 ዓመት ግባብ የሆነ የሥራ ልምድ ያለው/ያላት፣

      ደረጃ                                      ፕሣ-3

   ደመወዝ                                   2628

   የምዝገባና የሥራ ቦታ                   ዋናው መሥሪያ ቤት (አዲስ አበባ)፤

7. የሥራ መደቡ መጠሪያ                   ረዳት የሥነ-ጽሁፍ ባለሙያ II

      ተፈላጊ ችሎታ                            በጆርናሊዝም ወይም በእንግሊዘኛ ቋንቋ ወይም በኢንፍርሜሽን ኮሙኒኬሽን ማኔጅመነት ወይም   በተመሳሳይ የሙያ መስክ  ቢ.ኤ.ዲግሪ እና 4 ዓመት ግባብ የሆነ የሥራ ልምድ ያለው/ያላት

     ደረጃ                                     ፕሣ-2

  ደመወዝ                                    2298

  የምዝገባና የሥራ ቦታ                    ዋናው መሥሪያ ቤት (አዲስ አበባ)፤

8.የሥራ መደቡ መጠሪያ             ረዳትየኮምፒዩተርፕሮግራመርደረጃ IV (ለአሶሳ ግብርና ምርምር ማዕከል)

  ተፈላጊችሎታ                      ቢኤስ..ዲግሪበኢንፎርሜሽን፣ወይምበኢንፎርሜሽንቴክኖሎዎጂወይም በኮምፒዩተር                                              ሳይንስ  እና 2 ዓመትአግባብየሆነየሥራልምድ ያል/ያለት፣

  ደመወዝ                            4333   

  የምዝገባና የሥራ ቦታ               አሶሳ ግብርና ምርምር ማዕከል

 ማሳሰቢያ ለተመዝጋዎች፤

1.      የምዝገባ ጊዜ ማስታወቂያው በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ለ8 (ስምንት) ተከታታይ የሥራ ቀናት ነው፣

2.     የምዝገባ ቦታ ከተራ ቁጥር አንድ እስከ ሰባት ለተጠቀሱ የሥራ መደቦች በኢንስቲትዩቱ ዋናው መሥሪያ ቤት በሰው ሀብት ሥራ አመራርና ልማት ዳይሬክቶሬት ቢሮ ሲሆን፣በተራ ቁጥር 8 ላይ ለተጠቀሰው የሥራ መደብ በኦሳሳ ግብርና ምርምር ማዕከል ነው፣

3.     ተመዝጋቢዎች ማሟላት ያለባቸው፤ ለሚወዳደሩበት የሥራ መደብ ማመልከቻ፤ ካሪኩለም ቪቴ (CV) የተሟላ የትምህርትና የሥራ ልምድ ማስረጃ ከማይመለስ ፎቶ ኮፒ ጋር ተያይዞ መቅረብ አለበት፤ በቂ የስልክ ወይም አማራጭ አድራሻ የስልክ ቁጥሮች በማመልከቻው ላይ መግለጽ ይኖርባቸዋል፤

4.     ለመወዳደር የሚፈልጉ ተወዳዳሪዎች በተጠቀሰው ጊዜ ቦታ በግንባር እየቀረቡ ወይም በወኪል ወይም በፖስታ ልከው መመዝገብ ይችላሉ፤

5.     ሴት ተወዳዳሪዎች እንዲያመለክቱ ይበረታታሉ፤

6.     ለበለጠ መረጅ ድረ-ገጽ www.eiar.gov.etመመልከት ይቻላል፣ስልክ 0116-45-44-41 ወይም 0116-46-01-74 በኢንስቲትዩቱ የፖ.ሣ.ቁ. 2003 አዲስ አበባ በመላክ መመዝገብ ይቻላል፤

የኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት

 

ክፍት የሥራ መደብ ማስታወቂያ

የኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ካውንስል ሴክረታሪያት ከዚህ ቀጥሎ በተጠቀሱት የሙያ ዓይነትና የሥራ መደቦች አመልካቾችን አወዳድሮ ለመቅጠር ይፈልጋል፡፡

1.    የሥራ መደቡ መጠሪያ                      ከፍተኛ የሰው ሀብት ሥራ አመራር ባለሙያ I

ተፈላጊ ችሎታ                                     በሥራ አመራር ወይም በሰው ሀብት ሥራ አመራር ወይም በቢዝነስ ማኔጅመንት ቢኤ.ዲግሪ እና 8             ዓመት አግባብ የሥራልምድ፣

     ደረጃ                                               ፕሣ-7   

    ደመወዝ                                             4461.00

    ብዛት                                                 1 (አንድ)

   የምዝገባና የሥራ ቦታ                        በካውንስሉ ሴክረታሪያት ዋና መሥሪያ ቤት አዲስ አበባ፣

2.   የሥራ መደቡ መጠሪያ                      ከፍተኛ የፋይናንስ ባለሙያ I

ተፈላጊ ችሎታ                                     በአካውንቲንግ ወይም በቢዝነስ ማኔጅመንት ቢኤ.ዲግሪ እና 8 ዓመት አግባብ   የሥራልምድ፣

     ደረጃ                                                ፕሣ-7   

    ደመወዝ                                             4461.00

    ብዛት                                                 1 (አንድ)

   የምዝገባና የሥራ ቦታ                        በካውንስሉ ሴክረታሪያት ዋና መሥሪያ ቤት አዲስ አበባ፣

3. የሥራ መደቡ መጠሪያ                      ከፍተኛ የግዥ ባለሙያ I

ተፈላጊ ችሎታ                                     በግዥ ወይም በግዥና አቅርቦት ወይም በአካውንቲግ ወይም በማርኬቲንግ ወይም በቢዝነስ         ማኔጅመንት  ቢኤ.ዲግሪ እና 8 ዓመት አግባብ  የሥራልምድ፣

     ደረጃ                                               ፕሣ-7   

    ደመወዝ                                             4461.00

    ብዛት                                                 1 (አንድ)

   የምዝገባና የሥራ ቦታ                        በካውንስሉ ሴክረታሪያት ዋና መሥሪያ ቤት አዲስ አበባ፣

4.   የሥራ መደቡ መጠሪያ                              የሪኮርድና ማኅደር ሠራተኛ VI

ተፈላጊ ችሎታ                               በቀድሞ ሥርዓተትምህርት 12ኛ ከፍል ወይም አዲሱ ሥርዓተ-ትምህርት 10ኛ ክፍል          የፈጸም/ችና 10 ዓመት ልምድ ያለው/ያላት፣ወይም በሰው ሀብት ማኔጅመነት ወይም             በማኔጅመንት 10+3 ወይም ደረጃ III   እና 4   ዓመት ልምድ ያለው ያላት፣

  ደረጃ                                                ጽሂ-9    

  ደመወዝ                                             2008.00

   ብዛት                                                 1 (አንድ)

   የምዝገባና የሥራ ቦታ                         በካውንስሉ ሴክረታሪያት ዋና መሥሪያ ቤት አዲስ አበባ፣

5.የሥራ መደቡ መጠሪያ                                ዋና ገንዘብ ያዥ

ተፈላጊ ችሎታ                              በቀድሞ ሥርዓተ-ትምህርት 12ኛ ወይም በአዲሱ ሥርዓተ-ትምህርት 10ኛ  ክፍል ትምህርት        የፈጸመ/ችና 10 ዓመት አግባብ የሆነ የሥራ ልምድ ፣ወይም ዲፕሎማ ( 10+3) እና 4 ዓመት ልምድ፣

ደረጃ                                               ጽሂ-9

ደመወዝ                                           2008

   ብዛት                                              1 (አንድ)

    የምዝገባና የሥራ ቦታ                       በካውንስሉ ሴክረታሪያት ዋና መሥሪያ ቤት አዲስ አበባ፣

6. የሥራ መደቡ መጠሪያ                              ሾፌር መካኒክ

     ተፈላጊ ችሎታ                                      የ4ኛ ክፍል የፈጸመና የ3ኛ ደረጃ መንጃ ፈቃድ  ወይም በአዲሱ መንጃ ፈቃድ ተመጣጣኝ              ደረጃ እና   የመካኒክነት ችሎታ የምስክር ወረቀት እና 4 ዓመት የሥራ ልምድ ያለው/ያላት፣

ደረጃ                                                እጥ-8

      ደመወዝ                                            1743.00

      ብዛት                                               2(ሁለት)

  ማሳሰቢያ ለተመዝጋቢዎች፡-

1.    የምዝገባ ጊዜ ማስታወቂያው በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ለ8 (ስምንት) ተከታታይ የሥራ ቀናት ነው፣

2.   በኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩቱ ዋና መሥሪያ ቤት የሰው ሀብትሥራ አመራርና ልማት ቢሮ ነው፣

3.   ተመዝጋቢዎች ማሟላት ያለባቸው፤ለሚወዳደሩበት የሥራ መደብ ማመልከቻ ፣ ካሪኩለም ቪቴ(CV)፣የተሟላ የትምህርትና የሥራ ልምድ ማስረጃ ከማይመለስ ፎቶ ኮፒ ጋር ተያይዞ መቅረብ አለበት፣በቂ የስልክ ወይም አማራጭ አድራሻ የስልክ ቁጥሮች በማመልከቻቸው ላይ መግለጽ ይኖርባቸዋል፣በደረጃ  በ(Level) ለተፈጸመ የትምህርት ማስረጃ የብቃት ማረጋገጫ ማስረጃ /COC)  መቅረብ አለበት፣

4.   የኮምፒዩተር ችሎታ በሚጠይቁ የሥራ መደቦች ላይ የኮምፒዩተር መሠረታዊ ዕውቀት የግድ ያስፈልጋል፤

5.   የሚቀርቡት የሥራ ልምድ ማስረጃዎች ከሚወዳደሩበት የሥራ መደብ ጋር አግባብ ያለው ሆኖ የደመወዝ መጠኑ የተገለጸና የሥራ  ግብር የተከፈለበት መሆን አለበት፣

6.   ለመወዳደር የሚፈልጉ ተወዳዳሪዎች በተጠቀሰው ጊዜና  ቦታ በግንባር እየቀረቡ ወይም በወኪል ወይም በፖስታ ልከው መመዝገብ ይችላሉ፤

7.   ሴት ተወዳዳሪዎች እንዲያመለክቱ ይበረታታሉ፣

8.   ለበለጠ መረጃ ድረ-ገጽ www.eiar.gov.et. መመልከት ይቻላል፣

9.   በስልክ ቁጥር 0116-46-01-74 / 0116-45-44-41  ወይም በፖስታ ሣጥን ቁጥር 2003 (አዲስ አበባ)  በመላክ መመዝገብ  ይችላሉ፤

 

የኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ካውንስል ሴክረታሪያት